top of page
Campsite.jpeg

ITH & ÒL

GU H-IONADAIL

Blasad bìdh

Tha barrachd againn air dìreach sgadain agus maragan ainmeil air ceann a tuath Leòdhais. Gheibh sibh gu leòr rudan milis, biadh blasta air a chòcaireachd san sgìre fhèin, biadh as urrainn dhuibh a thoirt air falbh agus iasg ùr. Tha a h-uile càil againn! Tha iad seo uile a’ cuideachadh na gnìomhachasan sa choimhearsnachd.

bottom of page