top of page
Taigh an Fiosaich.jpg

Tadhail air Ceann a Tuath Leòdhais

Heritage Trail 3.jpg

AR SGEULACHD

Our Story

Àiteachan eachdraidheil, tursachan neònach. 

Tràighean gainmhich geal, agus gu leòr mòine.

A’ dol dhan mhuir no ag obair air a’ bheairt.

Tha gu leòr againn an seo air ceann a tuath Eilean Leòdhais.

Ocean

FUIRICH CÒMHLA RINN

Stay Local

Faodaidh sibh campadh fo na rionnagan, fuireach aig Leabaidh is Bracaist sa choimhearsnachd, Taigh-Òsta no Taigh-Aoigheachd no gu àite fèin-fhrithealaidh.

TADHAIL AIR AR BÙITHTEAN

Shop Local

Dè tha sibh a’ sireadh? Prèasant làmh-dhèanta, rudeigin airson ar teaghlach? -  Tha gu leòr gu math trang sa choimhearsnachd agus leis an sin trobhad is faic toradh an saothair.

ITH & ÒL

Eat Local

FAIGH BLAS NA SGÌRE 

Blasad Bìdh

Tha barrachd againn air dìreach sgadain agus maragan ainmeil air ceann a tuath Leòdhais. Gheibh sibh gu leòr rudan milis, biadh blasta air a chòcaireachd san sgìre fhèin, biadh as urrainn dhuibh a thoirt air falbh agus iasg ùr.

FAIC

See Local

BE INSPIRED

Thig is Faic

Dè a tha toirt spionnadh agus brosnachadh dhut? Na creagan no na flùraichean agus na sìthein?

 

Criadhadaireachd air a dhèanamh san sgìre no càrn bho Linn na Cloiche? A’ ghrian a’ dol fodha no tuiltean chruaidh?

Gheibh thu a h-uile càil gu h-àrd air Oighreachd Ghabhsainn.

Copy of app launch poster.png

DOWNLOAD
OUR APP 

Our 'Visit North Lewis' app will help you to explore the spectacular

area and its unique way of life, showcasing things to see and do, places to visit and local outlets.

bottom of page